Do pobrania:
- wykaz pytań na egzamin inżynierski z Energetyki (obowiązuje od roku akad. 2013/14)
- wykaz pytań na egzamin inżynierski z Technologii chemicznej (obowiązuje od roku akad. 2013/14)

- Wykaz pytań testowych do egzaminu na studia stacjonarne II-go stopnia
* Wykaz pytań testowych do egzaminu na studia stacjonarne II-go stopnia Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią
* Wykaz pytań testowych do egzaminu na studia stacjonarne II-go stopnia Paliwa i Środowisko
* Wykaz pytań testowych do egzaminu na studia stacjonarne II-go stopnia Energetyka
* Wykaz pytań testowych do egzaminu na studia stacjonarne II-go stopnia Technologia Chemiczna
* The list of questions - exam on second-cycle studies Chemical Technology

- wykaz pytań egzaminacyjnych kończących II stopień studiów na kierunku Energetyka
   * specjalność Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Klimatyzacja
   * specjalność Energetyka Jądrowa
   * specjalność Systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobility
   * specjalność Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
   * specjalność Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne
   * specjalność Zrównoważony Rozwój Energetyczny

- wykaz pytań egzaminacyjnych kończących II stopień studiów na kierunku Technologia chemiczna
   * specjalność Analityka Przemysłowa i Środowiskowa
   * specjalność Gospodarka Paliwami i Energią
   * specjalność Proekologiczne procesy inżynierii i technologii chemicznej
   * specjalność Technologia Paliw
   * specjalność Technologie chemiczne w Energetyce
   * the set of questions on the M.Sc. exam for the speciality Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
  * formularze do wyliczania średniej ze studiów jednolitych magisterskich na kierunku Energetyka

- wykaz pytań egzaminacyjnych kończących II stopień studiów na kierunku dla kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzenie Energią
   * Pytania egzaminacyjne dla specjalności Technologie Energetyki Odnawialnej
   * Pytania egzaminacyjne dla specjalności Ekonomika, Polityka i Zarządzanie Energią, EOiZE: